Mnoho lidí v dnešní době už omrzel konzumní život a touží žít po svém a se svým – doslova. Ideálně malý dům s malou zahrádkou, aby byli soběstační a na nic se nemuseli spoléhat. K této myšlence přirozeně patří i off grid fungování domku, ve volném překladu něco jako „bez připojení“.

Zajištění elektrická energie

Potřebná elektrická energie pochází obvykle z obnovitelných zdrojů, přímo z místa, kde dům stojí. Nejčastěji bývá využita fotovoltaika, ale také vodní energie, větrné či geotermální.

Zdroj vody

V souladu s hlavní myšlenkou off the grid, voda je brána z přírodních zdrojů – tedy blízkých řek, jezer či studen a dále prohnána čerpadly a filtry. Dešťová voda nesmí přijít na zmar, takže zachycujeme a dále využíváme jako užitkovou, třeba na zalévání.